Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-

Informacja o zatrudnieniu

 

Na stanowisko Stażysta ds. sprzedaży produktów reklamowych z dniem 23 września 2019 r. została zatrudniona p. Paula Wojdylak, zamieszkała w Poznaniu.
Uzasadnienie wyboru: na stanowisko stażysty do działu CTW była potrzebna osoba, która zajmie się sprzedażą produktów reklamowych, osoba, która wykazuje się bardzo dużą kreatywnością, zaangażowaniem, chęcią do pracy oraz rozwijania się, umiejętnością współpracy w zespole, dobrą organizacją pracy i p. Paula spełniła wszystkie te warunki na bardzo wysokim poziomie.

Na stanowisku Specjalista ds. testów automatycznych z dniem 1 listopada 2019 r. została zatrudniona p. Monika Jastrzębska, zamieszkała w Poznaniu.
Uzasadnienie wyboru: Pani Monika była jedyną osobą, która się zgłosiła swoją aplikację na to stanowisko, a jej kompetencje są na wysokim poziomie. Wykazała się doświadczeniem w tworzeniu testów zautomatyzowanych dla aplikacji i serwisów, znajomością budowania zautomatyzowanych struktur testów oraz doświadczeniem w wykonywaniu testów.

Na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Sprzedaży i Komercjalizacji z dniem 1 grudnia 2019 roku został zatrudniony p. Marcin Górski.
Uzasadnienie wyboru: Pan Marcin wyróżnił się największym doświadczeniem zawodowym spośród osób aplikujących, wieloletnim doświadczeniem w obszarze marketingu, sprzedaży, public relations oraz komercjalizacji, wysokimi kompetencjami menedżerskimi, dużym nastawieniem na cel oraz umiejętnościami współpracy na bardzo wysokim poziomie.


Na stanowisko Sprzątaczka z dniem 7 stycznia 2020 roku została zatrudniona p. Bogumiła Jędrzejewska, zamieszkała w Swarzędzu.
Uzasadnienie wyboru: p. Bogusława wyraziła mocną chęć współpracy, ma doświadczenie oraz odpowiadają jej warunki zatrudnienia w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Logistyki i Magazynowania.


Na stanowisko Sprzątaczka z dniem 14 stycznia 2020 roku została zatrudniona p. Jolanta Jóźwiak, zamieszkała w Poznaniu.
Uzasadnienie wyboru: p. Jolanta wyraziła mocną chęć współpracy, ma doświadczenie oraz odpowiadają jej warunki zatrudnienia w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Logistyki i Magazynowania.

 

Na stanowisko Sprzątaczka z dniem 20 stycznia 2020 roku została zatrudniona p. Małgorzata Nowak, zamieszkała w Zalasewie.
Uzasadnienie wyboru: p. Małgorzata wyraziła mocną chęć współpracy, ma doświadczenie oraz odpowiadają jej warunki zatrudnienia w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Logistyki i Magazynowania.

 

Na stanowisko Specjalista ds. finansowo – księgowych z dniem 27 stycznia 2020 roku została zatrudniona p. Elżbieta Górska, zamieszkała w Kamionkach.
Uzasadnienie wyboru: p. Elżbieta wykazała się największym doświadczenie spośród aplikujących osób w zakresie: ewidencjonowania i rozliczania dokumentów księgowych, w szczególności z zakresu: sprzedaży, podróży służbowych, rozliczeń podatku VAT, rozliczeń międzyokresowych przychodów oraz w raportowaniu danych finansowych. 

 

Na stanowisko Specjalista ds. rozwoju logistyki z dniem 1 lutego 2020 roku został zatrudniony p. Paweł Fajfer, zamieszkały w Poznaniu.
Uzasadnienie wyboru: p. Paweł wyróżnił się spośród innych osób znajomością zagadnień logistycznych oraz doświadczeniem w zakresie prowadzenia projektów badawczo-rozwojowych.

 

Na stanowisko Zastępca Dyrektora ds. Badawczych z dniem 1 lutego został powołany p. Przemysław Zawodny, zamieszkały w Krzyszkowie.
Uzasadnienie wyboru: p. Przemysław posiada wymagany na tym stanowisku stopień naukowy oraz wyróżnił się największym doświadczeniem w działalności naukowej i w prowadzeniu projektów badawczych.

 

Na stanowisko Stażysta z dniem 17 lutego została zatrudniona p. Zuzanna Kubacka, zamieszkała w Rogalinku.
Uzasadnienie wyboru: p. Zuzanna jest mocno nastawiona na pracę w administracji, jako jedyna z kandydatek, które były na rozmowach rekrutacyjnych jest na studiach administracyjnych, a praktyka w kancelarii oraz wsparcie sekretariatu umożliwi jej rozwijanie się oraz zdobycie doświadczenia w obszarze administracji.

 

Na stanowisko Sprzątaczka z dniem 22 lutego 2020 roku została zatrudniona p. Anna Drewniak, zamieszkała w Poznaniu.
Uzasadnienie wyboru: p. Małgorzata wyraziła mocną chęć współpracy, ma doświadczenie oraz odpowiadają jej warunki zatrudnienia w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Logistyki i Magazynowania.

 

Na stanowisko Kierownik Centrum Standaryzacji z dniem 1 marca został zatrudniony p. Waldemar Osmólski, zamieszkałego w Zakrzewie.
Uzasadnienie wyboru: p. Waldemar posiada długoletnie doświadczenie w obszarze marketingu partnerskiego i budowaniu relacji biznesowych, w prowadzeniu projektów oraz w zarządzaniu ludźmi, posiada również wiedzę w zakresie standardów GS1.

 

Na stanowisko Kierownik Działu Zarządzania Projektami z dniem 1 marca zatrudniono p. Rafała Sowińskiego, zamieszkałego w Skórzewie.
Uzasadnienie wyboru: p. Rafał posiada długoletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem oraz wiedzę z metodyk i najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania projektami i programami.

 

Na stanowisko Starszy Specjalista – Analityk ds. cyfryzacji  z dniem 20 kwietnia 2020 roku został zatrudniony p. Piotr Moskal, zamieszkały w Rawiczu.
Uzasadnienie wyboru: Pan Piotr Moskal wykazał się największym doświadczeniem pod kątem analityka ds. cyfryzacji procesów. Posiada na wysokim poziomie wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z notacji BPMN, UML, XML, XSD oraz umiejętność tworzenia opisów procesów biznesowych przy ich wykorzystaniu. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu ustrukturyzowanych dokumentacji analitycznych i projektowych dotyczących procesów biznesowych oraz we współpracy z innymi zespołami w tym m.in. UX, programistami, testerami, wdrożeniowcami, dokumentalistami. Od kandydata na to  stanowisko oczekiwaliśmy dużej umiejętności analitycznego myślenia, znajdowania schematów, powiązań i relacji oraz definiowania reguł opisujących rzeczywistość Pan Piotr wszystkie te wymagania spełnia.

Na stanowisko  Specjalista – Analityk systemowy z dniem 20 kwietnia 2020 roku został zatrudniony p. Maciej Kaleta, zamieszkały w Poznaniu.
Uzasadnienie wyboru: Pan Maciej Kaleta wykazał się wiedzą na temat dokumentacji analitycznej i technicznej systemów IT oraz samodzielnością i umiejętnością zdobywania potrzebnej wiedzy. Pan Maciej wykazała się również znajomością HTML oraz jego dodatkowym atutem jest znajomością notacji BPMN oraz UML.

Na stanowisko Stażysta  front-end developer z dniem 5 maja 2020 roku został zatrudniony p. Edwin Harmata, zamieszkały w Krakowie.
Uzasadnienie wyboru: Pan Edwin pośród aplikujących wykazał się największym doświadczeniem z aplikacjami w JAVA oraz PHP oraz znajomością HTML5, CSS3, Sass, Bootstrap 4, zagadnień użyteczności oraz dostępności oprogramowania. Pan Edwin jest osobą bardzo konkretną oraz nastawioną na rozwój własnych kompetencji.

Na stanowisko Kierownik Centrum Logistyki z dniem 1 kwietnia 2020 roku została zatrudniona p. Marta Cudziło, zamieszkała w Poznaniu.
Uzasadnienie wyboru: Pani Marta w porównaniu z pozostałymi kandydatami posiada bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu i realizacji projektów doradczych dla przedsiębiorstw z zakresu zarządzania zapasami oraz optymalizacji sieci. Posiada umiejętności analizy uwarunkowań realizacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwach. Pani Marta ma również duże doświadczenie w Kreowaniu i współrealizacji projektów badawczo – rozwojowych, w tym projektów współfinansowanych przez UE, polegających na badaniu nowych trendów i tworzeniu innowacyjnych rozwiązań wspierających logistykę w kraju i Europie ma również umiejętności zarządcze. Wiedza i umiejętności, jakie posiada Pani Marta, przyczyniły się do zatrudnienia jej na stanowisku Kierownika.

Na stanowisko Specjalista ds. Zarządzania Systemami IT z dniem 1 czerwca 2020 roku został zatrudniony p. Maciej Szuba, zamieszkały w Komornikach.
Uzasadnienie wyboru:  Pan Maciej wyróżnił się pośród osób aplikujących dużym doświadczeniem zawodowym, wiedzą oraz umiejętnościami, które pozwalają mu na samodzielną pracę na stanowisku Specjalista ds. zarządzania systemami IT. Pan Maciej wykazał się również umiejętnościami automatyzacji działań administracyjnych, znajomości zagadnień związanych z diagnostyką, rozbudową i serwisem sprzętu typu serwery, macierze, przełącznik oraz doświadczeniem w pracy z technologiami Microsoftu takimi jak: Windows Server, Exchange Server, SQL Server oraz w pracy z usługami chmurowymi takimi jak Azure.

Na stanowisko Lider obszaru w Centrum Elektronicznej Gospodarki z dniem 1 czerwca 2020 roku został zatrudniony p. Andrzej Rybicki, zamieszkały w Poznaniu.
Uzasadnienie wyboru: Pośród aplikujących osób Pan Andrzej wyróżnił się dużym doświadczeniem w kierowaniu zespołem ekspertów, w koordynowaniu działań analitycznych, deweloperskich i wdrożeniowych w projektach. Pan Andrzej posiada również bardzo duże doświadczenie w zakresie prowadzenia i kierowania projektami IT, ma praktyczną wiedzę w budowaniu, wdrażaniu i rozwoju systemów informatycznych oraz w pozyskiwaniu nowych projektów.

Na stanowisko Praktykant w Dziele Sprzedaży i Komercjalizacji z dniem 8 czerwca 2020 roku została zatrudniona p. Zofia Stanisławska, zamieszkała w Poznaniu.
Uzasadnienie wyboru: na stanowisko praktykanta była potrzebna osoba, która zajmie się sprzedażą produktów oraz usług jakimi dysponuje Instytut, osoba, która wykazuje się bardzo dużą kreatywnością, zaangażowaniem, chęcią do pracy, umiejętnością współpracy w zespole, dobrą organizacją pracy i p. Zofia spełniła wszystkie te warunki na oczekiwanym poziomie.

Na stanowisko Starszy Specjalista ds. user experience w Centrum Elektronicznej Gospodarki z dniem 1 lipca 2020 roku została zatrudniona p. Irmina Sadecka zamieszkała w Poznaniu.
Uzasadnienie wyboru: Była poszukiwana osoba z doświadczeniem w projektowaniu: serwisów internetowych w oparciu o UCD oraz posiadająca wiedzę i umiejętności w pakietach Adobe CC i Axure RP. Umiejętności w projektowaniu Pani Irminy pozwalają na samodzielną pracę, co było kluczowym elementem przy wyborze osoby do pracy. Pani Irmina spełnia nasze wymagania, które zostały określone w profilu dla tego stanowiska, co przyczyniło się do wyboru jej osoby do pracy na tym stanowisku.

Na stanowisko Starszy Specjalista ds. sprzedaży z dniem 4 sierpnia 2020 roku został zatrudniony p. Artur Jankowski, zamieszkały w Poznaniu.
Uzasadnienie wyboru: p. Artur wyróżnił się największym doświadczeniem w obszarze sprzedaży, znajomością praktyczną i teoretyczną technik sprzedaży oraz treningu sprzedażowego, dużym nastawieniem na cel oraz umiejętnością współpracy na wysokim poziomie.

 

Na stanowisko Za-ca Głównego Księgowego - p.o. Kierownika Działu Księgowości z dniem 17 sierpnia 2020 r została zatrudniona p. Izabela Sarna, zamieszkała w Poznaniu.
Uzasadnienie wyboru: p. Izabela wykazała się: największym doświadczeniem spośród aplikujących osób w zakresie zarządzania zespołem, największą znajomością zagadnień księgowych i przepisów regulujących zasady prowadzenia rachunkowości w Polsce, umiejętnościami współpracy na bardzo wysokim poziomie.

 

Na stanowisko Stażysta w Centrum Logistyki z dniem 17 sierpnia 2020 r. została zatrudniona p. Maryna Khlopok zamieszkała w Poznaniu.
Uzasadnienie wyboru: na stanowisko stażysty do działu CL była potrzebna osoba, która zajmie się wspomaganiem prac w projektach logistycznych, z obszaru optymalizacji łańcucha dostaw i projektowania efektywnych rozwiązań transportowych, osoba, która wykazuje się bardzo dużą kreatywnością, zaangażowaniem, chęcią do pracy oraz rozwijania się. P. Maryna spełniła wszystkie te warunki na bardzo wysokim poziomie.

 

Na stanowisko Młodszy specjalista ds. kadr i płac z dniem 1 września 2020 r. została zatrudniona p. Beata Kulińska zamieszkała w Poznaniu.
Uzasadnienie wyboru: na stanowisko Młodszego specjalisty była potrzebna osoba, która zajmie się wspomaganiem prac w projektach z obszaru HR, osoba, która ma podstawową wiedzę z zakresu kadr, która wykazuje się bardzo dużą kreatywnością, zaangażowaniem, chęcią do pracy oraz rozwijania się. P. Beata spełniła wszystkie te warunki na bardzo wysokim poziomie.

 

Na stanowisko Praktykant z dniem 15 września 2020 r. została zatrudniona p. Zuzanna Kubacka, zamieszkała w Rogalinku.
Uzasadnienie wyboru: p. Zuzanna jest mocno nastawiona na pracę w administracji, posiada podstawową wiedzę oraz doświadczenie w pracy kancelaryjnej oraz wsparciu sekretariatu, jest również na studiach administracyjnych, a praktyka w kancelarii oraz wsparcie sekretariatu umożliwi jej rozwijanie się oraz zdobycie doświadczenia w obszarze administracji.

 

Na stanowisko Specjalista - Wdrożeniowiec systemów IT z dniem 21 września 2020 r został zatrudniony p. Tomasz Lis zamieszkały w Poznaniu.
Uzasadnienie wyboru: p. Tomasz wykazał się: największym doświadczeniem spośród aplikujących kandydatów w korzystaniu i tworzeniu dokumentacji technicznej; zdolnościami i umiejętnościami analitycznymi, bardzo dużą kreatywnością oraz znajomością języka i standardów XML.

 

Na stanowisko Młodszy specjalista ds. sprzedaży z dniem 23 września 2020 r. została zatrudniona p. Paula Wojdylak zamieszkała w Poznaniu.
Uzasadnienie wyboru: na stanowisko Młodszego specjalisty do działu CTW była potrzebna osoba, która zajmie się sprzedażą produktów reklamowych, osoba, która ma podstawową wiedzę z zakresu sprzedaży, wykazuje się bardzo dużą kreatywnością, zaangażowaniem, chęcią do pracy oraz rozwijania się, umiejętnością współpracy w zespole, dobrą organizacją pracy.

 

Na stanowisko Głównego specjalisty ds. logistyki z dniem 1 października 2020 r został zatrudniony p. Davor Dujak, zamieszkały w Chorwacji.
Uzasadnienie wyboru: na poszukiwane stanowisko była potrzebna osoba z doświadczeniem zawodowym oraz badawczym w zakresie efektywnych rozwiązań transportowych, w tym związanych z transportem intermodalnym i/lub logistyką miejską , z doświadczeniem w zakresie uczestnictwa w pracach badawczych, ze znajomością trendów, innowacyjnych rozwiązań i projektów w dziedzinie transportu. Pan Dujak spełnia wszystkie te warunki na bardzo wysokim poziomie.

 

Na stanowisko Młodszy specjalista ds. testowania systemów IT z dniem 1 października został zatrudniony p. Damian Trzybiński zamieszkały w Poznaniu.
Uzasadnienie wyboru: p. Damian posiada roczne doświadczenie na stanowisku QA developer jest również na studiach wyższych o profilu informatycznym, wykazuje się podstawową znajomością Selenium oraz Rotor Framework.

 

Na stanowisko Praktykant ds. testowania systemów IT z dniem 1 października został zatrudniony p. Konrad Trawiński zamieszkały w Poznaniu.
Uzasadnienie wyboru: p. Konrad posiada wymaganą na tym stanowisku podstawową wiedzę Selenium, jest również na studiach wyższych o profilu informatycznym oraz posługuje się językiem angielskim na poziomie B1.

 

Na stanowisko Lider Zespołu w Centrum Informatyki ds. Zarządzania produkcją systemów IT z dniem 1 października 2020 r. został zatrudniony p. Dominik Pańczak zamieszkały w Pobiedziskach.
Uzasadnienie wybory: p. Dominik posiada wymagane na tym stanowisku wykształcenie wyższe informatyczne, ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe w roli architekta, projektanta i programisty systemów oraz 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem oraz doświadczenie w roli SCRUM MASTERA, posiada biegłą praktyczną znajomość SCRUM, posiada znajomość: metodyk i narzędzi inżynierii oprogramowania, metodyk testowania systemów IT i zarządzania procesem testów, współczesnych stosów technologicznych, technologii wspomagających skalowalność, bezpieczeństwo, wydajność systemów IT oraz metodyk utrzymywania systemów IT.

 

Na stanowisku Starszy specjalista ds. personalnych z dniem 1 października została zatrudniona p. Marta Matusiak, zamieszkała w Poznaniu.
Uzasadnienie wyboru: p. Marta posiada wymagane na tym stanowisku doświadczenie w koordynacji i samodzielnym prowadzeniu projektów z obszaru HR, w przygotowywaniu raportów oraz analiz, w usprawnieniu procesów z obszaru miękkiego HR, w nadzorowaniu realizacji szkoleń, administrowaniu procesem podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w nadzorowaniu i koordynowaniu procesu onboardingu, w administrowaniu procesów zakupów w ramach obsługi powierzonych procesów z obszaru HR.

 

Na stanowisko Młodszego specjalisty ds. user experience z dniem 1 paździenrika 2020 roku został zatrudniony p. Edwin Harmata, zamieszkały w Krakowie.
Uzasadnienie wyboru: Pan Edwin posiada wymagane na tym stanowisku: doświadczenie w projektowaniu serwisów internetowych, dobrą znajomość pakietu Adobe CC i Axure RP, wiedzę z projektowania Mobile First oraz zagadnienia użyteczności i dostępności, znajomość zasady RWD, doświadczenie w projektowaniu interakcji, posiada warsztat projektowy pozwalający na samodzielną pracę, potrafi projektować w oparciu o UCD.

 

Na stanowisko Główny specjalista - Zastępca kierownika Centrum Doskonałości Procesowej z dniem 1 października 2020 r. została zatrudniona p. Paulina Młodawska, zamieszkała w Poznaniu.
Uzasadnienie wyboru: p. Paulina posiada wymagane na tym stanowisku doświadczenie w realizacji projektów w zakresie modelowania procesów, analizy procesowej, projektowania oraz testowania rozwiązań usprawniających procesy, w ustalaniu i negocjowaniu zakresu i wartości projektów oraz umów, definiowaniu procesów biznesowych na podstawie przeprowadzonej analizy oraz wymagań zebranych od Klienta, w prowadzeniu spotkań akwizycyjnych z klientami, w samodzielnym wykorzystywaniu narzędzi, wspierających analizy procesowe, w tworzeniu i analizie dokumentacji systemowej i biznesowej, w stosowaniu standardów do modelowania procesów biznesowych i dokumentowania wymagań (np. BPMN, UML, EPC, IDF0), oraz w zarządzaniu zespołem.

 

Na stanowisku Starszy specjalista - Analityk procesów biznesowych z dniem 1 października 2020 r. został zatrudniony p. Jacek Krzywy, zamieszkały w Pleszewie.
Uzasadnienie wyboru: p. Jacek spełnia wymagane na tym stanowisku: doświadczenie w realizacji projektów w zakresie modelowania procesów, analizy procesowej, projektowania oraz testowania rozwiązań usprawniających procesy, w ustalaniu i negocjowaniu zakresu i wartości projektów oraz umów, w definiowaniu procesów biznesowych na podstawie przeprowadzonej analizy oraz wymagań zebranych od Klienta, w samodzielnym wykorzystywaniu narzędzi, wspierających analizy procesowe, w stosowaniu standardów do modelowania procesów biznesowych i dokumentowania wymagań (np. BPMN, UML, EPC, IDF0).

 

Na stanowisku Specjalista - Analityk procesów biznesowych z dniem 1 października 2020 r. został zatrudniony p. Adam Szablewski, zamieszkały w Poznaniu.
Uzasadnienie wyboru: p. Jacek spełnia wymagane na tym stanowisku: wysoce rozwinięte umiejętności interpersonalne, zdolność szybkiego przyswajania wiedzy, umiejętność analizy i interpretacji danych oraz prezentowania w przejrzysty sposób uzyskanych rezultatów i wniosków z analiz, dobrą znajomość obsługi programów pakietu MS Office: Word, Excel, Power Point, doświadczenie w sprzedaży, doświadczenie w stosowaniu standardów do modelowania procesów biznesowych i dokumentowania wymagań (np. BPMN, UML, EPC, IDF0).

 

Na stanowisko Specjalista ds. badania i projektowania rozwiązań AIDC z dniem 1 października 2020 r. został zatrudniony p. Bartosz Kaczmarek, zamieszkały w Poznaniu.
Uzasadnienie wyboru: p. Bartosz posiada wymagane na tym stanowisku doświadczenie w: projektowaniu w środowiskach CAD/CAM; zakresie projektowania 3D; obsłudze frezarki CNC oraz drukarek 3D oraz wykazał się wiedzą z zakresu mechaniki oraz konstrukcji wykonywanych między innymi z tworzyw sztucznych i znajomością aplikacji Autodesk Inventor.

 

Na stanowisko Specjalista ds. projektowania układów elektronicznych i oprogramowania z dniem 1 października 2020 r. został zatrudniamy p. Wojciech Maćkowiak, zamieszkały w Poznaniu.
Uzasadnienie wyboru: p. Wojciech posiada wymagane na tym stanowisku doświadczenie w programowaniu w: języku C; mikrokontrolerów ARM; układów z transceiver’ami i komunikacją radiową; zakresie projektowania elektroniki (głównie el. cyfrowej); języku Python oraz wykazał się znajomością: systemu Linux; aplikacji Altium Designer; środowiska GIT.

 

Na stanowisko Młodszy specjalista ds. zarządzania projektami z dniem 1 października 2020 r. został zatrudniany p. Robert Banaś, zamieszkały w Płonkach.
Uzasadnienie wyboru: p. Robert podsiada wymagane na tym stanowisku doświadczanie w: wsparciu Kierownika Projektu przy tworzeniu i utrzymaniu dokumentacji projektowej; monitorowaniu realizacji projektów; tworzeniu raportów i innej dokumentacji wymaganej podczas rozliczania projektu przed instytucjami finansującymi.

 

Na stanowisko Starszy specjalista ds. księgowości z dniem 1 października 2020 r. została zatrudniona p. Agnieszka Walkowiak, zamieszkała w Poznaniu.
Uzasadnienie wyboru: p. Agnieszka posiada wymagane na tym stanowisku doświadczenie w: ewidencjonowaniu i rozliczaniu dokumentów księgowych, w szczególności z zakresu: sprzedaży, podróży służbowych, rozliczeń podatku VAT, rozliczeń międzyokresowych przychodów; rozliczaniu kosztów prac w toku; raportowaniu miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych danych finansowych, w tym uzgodnieniu kont księgowych, analizie danych i przygotowaniu raportów; weryfikacji i przygotowaniu dokumentów finansowo-księgowych do sporządzania raportów, sprawozdań; współpracy z instytucjami zewnętrznymi, w tym audytorami, bankami, urzędami.

 

Na stanowisko Główny specjalista ds. zarządzania systemami IT - Administrator Systemowy z dniem 1 listopada 2020 roku został zatrudniony p. Maciej Szuba, zamieszkały w Komornikach.
Uzasadnienie wyboru: P. Maciej posiada wymagane na tym stanowisko doświadczenie i umiejętności z zakresu automatyzacji działań administracyjnych, znajomości zagadnień związanych z diagnostyką, rozbudową i serwisem sprzętu typu serwery, macierze, przełączniki oraz doświadczenie w pracy z technologiami Microsoftu, takimi jak: Windows Server, Exchange Server, SQL Server oraz w pracy z usługami chmurowymi takimi jak Azure.


Na stanowisko Starszy specjalista ds. zarządzania systemami IT - Administrator Systemowy z dniem 1 listopada 2020 roku, został zatrudniony p. Tomasz Betler, zamieszkały w Luboniu.
Uzasadnienie wyboru: P. Tomasz posiada wymagane na tym stanowisko doświadczenie i umiejętności z zakresu praktycznej znajomości projektowania i programowania aplikacji mobilnych, budowania aplikacji wieloplatformowych i umiejętności programowania w j. Python, znajomości architektury mikroserwisów, HTML5, JavaScript, znajomości języka angielskiego na poziomie komunkatywnym.


Na stanowisko Specjalista ds. testowania systemów IT / QA Developer z dniem 1 listopada 2020 roku, została zatrudniona p. Aneta Zawalisz zamieszkała w Poznaniu.
Uzasadnienie wyboru: P. Aneta wyróżniła się pośród osób aplikujących dużym doświadczeniem zawodowym, wiedzą oraz umiejętnościami, które pozwalają jej na samodzielną pracę na stanowisku Specjalista ds. testowania systemów IT. Pani Aneta wykazała się również znajomością języka programowania (PHP), znajomością Jmeter, ma również doświadczenie w pracy z CI/CD (Gitlab) oraz znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

 

Na stanowisko Radca Prawny z dniem 23 listopada 2020 roku, została zatrudniona p. Lucyna Łuczak-Noworolnik zamieszkała w Poznaniu. P. Lucyna została zatrudniona, ponieważ ma bardzo duże doświadczenie jako Radca Pracy, wiedzę z zakresu prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa gospodarczego oraz postępowań administracyjnych. Wykazała się znajomością prawa medycznego (w tym także e-zdrowie), zagadnień z zakresu e-wymiaru sprawiedliwości oraz znajomością uwarunkowań prawnych dotyczących funkcjonowania Instytutu.

 

Na stanowisko Starszy specjalista ds. projektowania układów elektronicznych i programowania (specjalizacja: oprogramowanie wbudowane oraz projektowanie elektroniki cyfrowej) z dniem 1 grudnia 2020 roku, został zatrudniony p. Michał Ozyra zamieszkały w Poznaniu. Uzasadnienie wyboru: P. Michał wyróżnił się pośród osób aplikujących dużym doświadczeniem zawodowym, wiedzą oraz umiejętnościami, które pozwalają na samodzielną pracę na stanowisku Starszego specjalisty. Wykazał się również znajomością systemów Linux, doświadczeniem zawodowym w zakresie projektowania elektroniki cyfrowej, umiejętnością pracy w zespole oraz znajomością języka angielskiego.

 

Na stanowisko Starszy Specjalista - Analityk systemów IT z dniem 1 grudnia 2020 roku została zatrudniona p. Agnieszka Wilczyńska zamieszkała w Poznaniu. P. Agnieszka została zatrudniona, ponieważ posiada duże doświadczenie zawodowe, ma wiedzę oraz umiejętności, które pozwalają na samodzielną pracę na tym stanowisku. Wykazała się również wiedzą z zakresu administracji złożonym systemem IT, umiejętnością modelowania systemów IT oraz analizą wymagań biznesowych i projektowania funkcji, tworzenia dokumentacji analityczno-projektowej (wiedza w zakresie prowadzenia projektów w oparciu o metodykę PRINCE®).


Na stanowisko Młodszy specjalista ds. projektowania i programowania systemów IT - Web developer (Webmaster) z dniem 14 grudnia 2020 roku została zatrudniona p. Natalia Stanny zamieszkała w Poznaniu. P. Natalia została zatrudniona, ponieważ posiada roczne doświadczenie na podobnym stanowisku, wykazała się umiejętnością tworzenia podstaw i administrowania portalami internetowymi poprzez wszystkie etapy analityczne, graficzne, administracyjne, optymalizacji SOE oraz programistyczne.

 

Na stanowisko Specjalista ds. projektowania układów elektronicznych i programowania z dniem 1 stycznia 2021 roku, został zatrudniony p. Waldemar Knyrek zamieszkały w Poznaniu. P. Waldemar został zatrudniony, ponieważ wyróżnił się pośród osób aplikujących dużym doświadczeniem zawodowym, wiedzą z zakresu programowania w języku C, znajomością języka Python, C++, bardzo dobrą znajomością działania i obsługi systemu Linux oraz znajomością języka angielskiego.


Na stanowisko Młodszy specjalista ds. badań laboratoryjnych z dniem 1 stycznia 2021 roku został zatrudniony p. Radosław Szczepański zamieszkały w Krępie.
P. Radosław wyróżnił się na tle innych kandydatów znajomością pojęcia "kompatybilność elektromagnetyczna", zainteresowaniem urządzeniami elektronicznymi oraz chęcią rozwijania się w tym kierunku.


Na stanowisko Specjalista ds. Helpdesk z dniem 1 stycznia 2021 roku została zatrudniona p. Anna Szłapka zamieszkała w Puszczykowie.
P. Anna posiada 2 letnie doświadczenie pracy w Helpdesk, wykazała się znajomością SQL, dobrą znajomością pakietu Microsoft Office, umiejętnością analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów oraz znajomością języka angielskiego.

Na stanowisko Radca Prawny - Kierownik Działu Prawnego z dniem 1 stycznia 2021 roku został zatrudniony p. Jakub Pietraszewski zamieszkały w Poznaniu.
P. Jakub posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej Instytutu Badawczego, specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu m.in. prawa nowych technologii, własności intelektualnej oraz zamówień publicznych, ma doświadczenie w kierowaniu pracami zespołów problemowych oraz pracami komisji oraz innych organów kolegialnych.

Na stanowisko Radca Prawny - Zastępca Kierownika Działu Prawnego z dniem 1 stycznia 2021 roku została zatrudniona p. Magdalena Wróż zamieszkała w Poznaniu.
P. Magdalena posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej Instytutu Badawczego, specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu m.in. własności intelektualnej, zamówień publicznych oraz prawa handlowego i windykacji.

Na stanowisko Specjalista ds. projektowania i programowania systemów IT z dniem 4 stycznia 2021 roku został zatrudniony p. Jan Kabusiewicz zamieszkały w Poznaniu.
P. Jan posiada wymagane na tym stanowisko doświadczenie i umiejętności z zakresu samodzielnego tworzenia dokumentacji projektowej, praktycznej znajomości projektowania i programowania aplikacji oraz znajomości języka angielskiego.

 

Na stanowisko Praktykant z dniem 4 stycznia została zatrudniona p. Patrycja Gąsiorowska zamieszkała w Poznaniu.
P. Patrycja wyróżniła się znajomością technik sprzedaży, umiejętnością promowania produktów, znajomością pakietu MS Office, programu Simple, WMS, AutoCad oraz znajomością języka angielskiego.

 

Na stanowisko Starszy Specjalista – Redaktor z dniem 18 stycznia 2021 roku został zatrudniony p. Łukasz Przybylski zamieszkały w Poznaniu.
P. Łukasz posiada wymagane doświadczenie w pracy poparte wiedzą praktyczną, praktyczną znajomość działalności bibliotecznej, systemów CMS oraz ma doświadczenie
w zarządzaniu wiedzą. Dodatkowo wyróżnił się znajomością obsługi zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym oraz administracji systemu internetowego.

 

Na stanowisko Praktykant z dniem 25 stycznia 2021 roku została zatrudniona p. Weronika Majewska zamieszkała w Poznaniu.
P. Weronika zna pojęcie rachunkowość finansowa i zarządcza, posiada bardzo dobrą znajomość programu MS Excel, potrafi rozwiązywać problemy w oparciu o dostępne dane oraz jest osobą chętną do pracy i uczenia się.

Na stanowisko Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży z dniem 1 luty 2021 roku została zatrudniona p. Paula Wojdylak zamieszkała w Poznaniu.
P. Paula wyróżniła się otwartością w nawiązywaniu nowych relacji, znajomością procesu obsługi klienta oraz technik sprzedaży, umiejętnością pozyskiwania i budowania relacji z nowymi i aktualnymi klientami, obsługą przedsprzedażową i badaniem zadowolenia klientów oraz dobrą znajomością języka angielskiego.

Na stanowisko Specjalista ds. planowania i kontrolingu zakupów z dniem 15 lutego 2021 roku została zatrudniona p. Agnieszka Kamper zamieszkała w Poznaniu.
P. Agnieszka posiada wymagane doświadczenie w obszarze organizowania zakupów zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, wyróżniła się znajomością ustawy, łatwością wypowiadania się w mowie i piśmie oraz dokładnością podczas wykonywania swoich zadań.

Na stanowisko Młodszy Specjalista ds. kancelarii i sekretariatu z dniem 22 luty 2021 roku została zatrudniona p. Martyna Adamczak zamieszkała w Poznaniu.
P. Martyna posiada doświadczenie na podobnym stanowisku, wyróżniła się umiejętnością komunikacji w języku polskim i angielskim, silną motywacją do pracy i samorozwoju oraz pogodnym usposobieniem i pozytywnym nastawieniem do wyzwań oraz znajomością pakietu MS Office (PowerPoint oraz Excel).

Na stanowisko Starszy Specjalista ds. marketingu z dniem 1 marca 2021 roku została zatrudniona p. Dobiesława Dembecka zamieszkała w Poznaniu.
P. Dobiesława posiada wiedzę z zakresu marketingu, koordynacji projektów i akcji marketingowych. Wyróżniła się również umiejętnością tworzenia treści (artykuły, posty, www, media społecznościowe, case study) oraz organizowania eventów, webinarów i konferencji.

Na stanowisko Główny Specjalista ds. badań i projektowania rozwiązań IT z dniem 1 marca 2021 roku, został zatrudniony p. Łukasz Górecki zamieszkały w Chełmnie.
P. Łukasz posiada duże doświadczenie z zakresu analizowania, badania i programowania prototypów systemu informatycznego, tworzenia dokumentacji projektowej w procesie pozyskiwania projektów badawczych oraz tworzenia systemów w architekturze rozproszonej.

Na stanowisko Specjalista – Analityk systemów IT z dniem 1 marca 2021 roku została zatrudniona p. Aleksandra Andrzejewska zamieszkała w Poznaniu.
P. Aleksandra wyróżniła się umiejętnością modelowania procesów biznesowych, tworzenia dokumentacji biznesowej, technicznej, umiejętnością pracy w zespole oraz samodzielnością i umiejętnością zdobywania potrzebnych informacji i znajomością języka angielskiego.

Na stanowisko Stażysta z dniem 24 marca 2021 roku został zatrudniony p. Wiktor Witkowski zamieszkały w Poznaniu.
P. Wiktor jest zaangażowany w swój rozwój w dziedzinie informatyki, posiada podstawową wiedzę, studiuje obecnie informatykę z specjalnością programowanie co wpisuje się w to stanowisko.

Na stanowisko Stażysta z dniem 1 kwietnia 2021 roku została zatrudniona p. Zuzanna Kubacka zamieszkała w Rogalinku.
P. Zuzanna posiada doświadczenie w pacy w kancelarii, wykazała się umiejętnościami szybkiego uczenia się, wprowadzania faktur oraz innych dokumentów do systemu, dzięki czemu wpisuje się swoją wiedzą w to stanowisko.

Na stanowisko Pracownik obsługi – Sprzątaczka z dniem 12 kwietnia 2021 roku została zatrudniona p. Bogusława Plucińska zamieszkała w Poznaniu.
P. Bogusława wyraziła mocną chęć współpracy, ma doświadczenie oraz odpowiadają jej warunki zatrudnienia w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Logistyki i Magazynowania.

Na stanowisko Specjalista ds. sprzedaży z dniem 1 maja 2021 roku została zatrudniona p. Paulina Mieloch zamieszkała w Komornikach.
P. Paulina posiada doświadczenie wymagane na tym stanowisku, wykazała się umiejętnością przygotowywania zestawień danych i dashboardów w zakresie sprzedaży oraz przygotowywania danych sprzedażowych dla zarządu. Wyróżniła się również umiejętnością obsługi procesu wystawiania faktur, koordynacją i przygotowywaniem prezentacji sprzedażowych oraz prowadzenia spotkań oraz szkoleń z zakresu obsługi systemu fakturowania Xpertis.

Na stanowisko Asystentka Dyrekcji – Młodszy specjalista ds. kancelarii i sekretariatu z dniem 25 maja 2021 roku została zatrudniona p. Małgorzata Kokos zamieszkała w Poznaniu.
P. Małgorzata posiada doświadczenie na stanowisku Asystentki, wykazała się bardzo dobrą organizacją pracy własnej, umiejętnością jednoczesnego koordynowania wielu zadań, doskonałą komunikacją w języku polskim i angielskim oraz znajomością pakietu MS Office.

Na stanowisko Główny specjalista – Kierownik Działu Planowania i Kontrolingu z dniem 1 czerwca 2021 roku została zatrudniona p. Kinga Koleśniak zamieszkała w Poznaniu.
P. Kinga posiada stosowne kwalifikacje do zajmowania tego stanowiska, ponadto jest zorientowana na realizację celów, samodzielna i nastawiona na współpracę. Potrafi zintegrować i zmotywować zespół oraz posiada kompetencje lidera.

Na stanowisko Lider obszaru – Kierownik Działu HR z dniem 1 czerwca 2021 roku została zatrudniona p. Anna Żuchowska-Bednarz.
P. Anna posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania, praktyczną wiedzę z zakresu prawa pracy, umiejętność zarządzania zmianą w organizacji, umiejętność analitycznego myślenia oraz dobrą znajomość języka angielskiego.

Na stanowisko Specjalista ds. rozwoju logistyki z dniem 1 czerwca 2021 roku został zatrudniony p. Damian Dubisz zamieszkały w Poznaniu.
P. Damian posiada wymagane doświadczenie w pracy poparte wiedzą praktyczną z zakresu zasad funkcjonowania rynku transportowego i organizacji transportu, obowiązujących regulacji prawnych w zakresie transportu, systemów IT wspierających transport oraz bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

Na stanowisko Młodszy specjalista ds. planowania i kontrolingu zakupów z dniem 7 czerwca 2021 roku została zatrudniona p. Izabela Kołbon zamieszkała w Poznaniu.
P. Izabela wykazała się umiejętnością przygotowywania opisów przedmiotów zamówień w postępowaniach grupowych, przygotowywania analizy potrzeb, przygotowywania sprawozdań i kompletacji dokumentów.

Na stanowisko Starszy specjalista ds. zarządzanie systemami IT z dniem 1 lipca 2021 roku został zatrudniony p. Marcin Nowak zamieszkały w Poznaniu.
P. Marcin posiada wymagane doświadczenie oraz wykazał się znajomością narzędzi do zbierania i analizy logów systemowych oraz do przeprowadzania testów penetracyjnych, a także znajomością zagadnień związanych z administracją i optymalizacją baz danych SQL.

Na stanowisko Specjalista ds. zarządzanie systemami IT z dniem 1 lipca 2021 roku został zatrudniony p. Adrian Nycz zamieszkały w Poznaniu.
P. Adrian posiada wymagane doświadczenie oraz wykazał się znajomością narzędzi do zbierania i analizy logów systemowych oraz do przeprowadzania testów penetracyjnych, a także znajomością zagadnień związanych z administracją i optymalizacją baz danych SQL.

 

 


Redakcja:
Michał Koralewski
telefon: 61 850 49 27
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Utworzenie dokumentu: 24 kwietnia 2019 r. (Michał Koralewski)
Publikacja w BIP: 24 kwietnia 2019 r. (Michał Koralewski)
Ostatnia aktualizacja: 6 lipca 2021 r. (Łukasz Przybylski)

 

© Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania | 2020

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj