Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Opis sprawy Udostępnienie informacji publicznej:
- Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
- Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Instytut, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
- Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Kogo dotyczy Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej.
Wymagane dokumenty Wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Forma wniosku jest dowolna. W celu uzyskania odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej nie są wymagane dane osobowe wnioskodawcy. Konieczne natomiast są dane kontaktowe, np. adres e-mail, na który zostanie przesłana odpowiedź.
Miejsce składania wniosków Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać bezpośrednio lub za pomocą poczty w siedzibie Instytutu: ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań w godzinach 8-16, za pomocą telefaksu +48 618526376 lub poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
Termin i sposób załatwienia Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni to ILiM zobowiązany jest do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Opłaty Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, to ILiM może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
Podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (2014.782, ze zm.).
Zakres udzielanych informacji Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.


Inne sprawy – kontakt z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi ILiM - (link)
Redakcja:
Michał Koralewski
telefon: 61 850 49 27
faks: 61 852 63 76
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Utworzenie dokumentu: 29 marca 2015 r. (Michał Koralewski)
Publikacja w BIP: 30 marca 2015 r. (Michał Koralewski)
Ostatnia aktualizacja: 31 marca 2015 r. (Michał Koralewski)

© Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania | 2020

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj