Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

Regulamin udzielania zamówień na usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udzielania zamówień ogłaszanych na stronie internetowej Instytutu Logistyki i Magazynowania. (obowiązuje do 31.12.2020 r.)

 

Regulamin udzielania zamówień ogłaszanych na stronie internetowej Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania. (obowiązuje od 01.01.2021 r.)

A+ A A-

Zamówienia poniżej progu ustawowego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dotyczy: postępowania ZOF/0006/2020 „Dostawa anten pomiarowych na potrzeby projektu BRIK”Termin przesłania oferty:  do dnia 23 kwietnia 2020 r., do godz.: 10:00
Otwarcie ofert: 
dnia 23 kwietnia 2020 r. o godz.: 10:15.


Szczegóły oraz załączniki: 

 AKTUALIZACJA

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dotyczy: postępowania ZOF/0002/2020 „Usługa wynajmu samochodów osobowych na potrzeby Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytut Logistyki i Magazynowania”Termin przesłania oferty:  do dnia 28 lutego 2020 r., do godz.: 10:00
Otwarcie ofert: 
dnia 28 lutego 2020 r. o godz.: 10:15.


Szczegóły zaproszenia oraz załączniki: 

Uwaga zmiany!

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Wykonanie prac modernizacyjno-remontowych pomieszczeń toalet w budynku "A" ILIM oraz dostawa i montaż zabudów meblowych.Termin przesłania oferty:  26 kwietnia 2019 roku, do godz.: 10:00.
Otwarcie ofert
nastąpi 26 kwietnia 2019 roku. o godz.: 10:15.


Szczegóły zaproszenia oraz załączniki: 

Przedmiot zamówienia

Dostawa wielokanałowego przetwornika analogowo-cyfrowego (wielokanałowego systemu akwizycji danych), służącego do pomiarów napięcia elektrycznego

Nr sprawy

ZOF/08/2019

Dokumenty

Termin składania ofert:

05.04.2019 r., godz. 12.00

Termin otwarcia ofert:

05.04.2019 r., godz. 12.15

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Opracowanie projektu, wykonanie, dostawa do siedziby Zamawiającego klatki Faradaya do pomiarów skuteczności ekranowania uszczelek elektromagnetycznych oraz szkolenie pracowników Zamawiającego (6 osób) z użytkowania klatki Faradaya.Termin przesłania oferty:  11 marca 2019 roku, do godz.: 12:00.
Otwarcie ofert
nastąpi 11 marca 2019 roku. o godz.: 12:15.


Szczegóły zaproszenia oraz załączniki: 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Dostawa dla Instytutu Logistyki i Magazynowania wielokanałowego przetwornika analogowo-cyfrowego


Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa dla Instytutu Logistyki i Magazynowania wielokanałowego przetwornika analogowo-cyfrowego. Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Termin przesłania oferty:  31 października 2018 roku, do godz.: 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 31 października 2018 r. o godz.: 12:15.

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sporządzenia oferty w formie elektronicznej.
Ofertę należy dostarczyć lub przesłać na adres: Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. E. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, wraz z dopiskiem na kopercie: Dostawa dla Instytutu Logistyki i Magazynowania wielokanałowego przetwornika analogowo-cyfrowego. Nie otwierać przed 31.10.2018 r., godz. 12:15.

Szczegóły zaproszenia oraz załączniki: 


 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawa fabrycznie nowych aparatów telefonicznych, fabrycznie nowych modemów internetowych, oraz dedykowanych szkieł hartowanych zabezpieczających wyświetlacze zakupionych telefonów.

 

Zamawiający (Wynajmujący):

Instytut Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Estkowskiego 6, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000052866, NIP: 777-00-20-410, Regon: 000018603.

 

Przedmiot postępowania:

  1. Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawa fabrycznie nowych aparatów telefonicznych, fabrycznie nowych modemów internetowych, oraz dedykowanych szkieł hartowanych zabezpieczających wyświetlacze zakupionych telefonów.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 

UWAGA, ZMIANY!

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.06.2018, godzina: 12:00

WYJAŚNIENIA I AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI


 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Usługa restauracyjna w trakcie  seminarium poświęconemu podsumowaniu dotychczasowego dorobku ILiM w logistyce oraz określeniu kierunków rozwoju w dobie cyfryzacji gospodarki - Poznań, 20.10.2017


Przedmiotem zamówienia jest usługa restauracyjna podczas seminarium Instytutu Logistyki i Magazynowania, odbywającego się w dn. 20 października 2017 r.

Ofertę sporządzoną w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii przy wejściu A

Termin przesłania oferty:  12 października 2017 roku, do godz.: 12:00

Otwarcie ofert: 12 października 2017 r. o godz: 12.15

Szczegóły zaproszenia oraz załączniki: 

 


 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu w okresie od 01.11.2017 roku do 31.10.2018 roku


Przedmiotem zapytania ofertowego zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu w okresie od 01.11.2017 roku do 31.10.2018 roku. lub do wyczerpania środków przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia wynoszących 30 tys euro netto zgodnie z ustawa Prawo Zamówień Publicznych. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia gazu ziemnego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 220) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.


Termin przesłania oferty:  27 września 2017 roku, do godz.: 12:00

Adres e-mail, pod który należy przesłać ofertę: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Szczegóły zaproszenia oraz załączniki: 

 

W oparciu o przeprowadzone postępowanie w wyznaczonym terminie: 27-09-2017 r. otrzymaliśmy pięć ofert na kompleksową dostawę gazu ziemnego na potrzeby ILiM. Najkorzystniejszą ofertę na kwotę netto przedmiotu zamówienia wynoszącą 110864,32 zł złożyła firma Onico Energia. Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu.


 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Realizacja prac modernizacyjno-remontowych budowlanych na II piętrze budynku ILIM


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac modernizacyjno-remontowych pomieszczeń w budynku ILIM. Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze składaną ofertą, wykonać prace modernizacyjno-remontowe pomieszczeń wspólnych, biblioteki, aneksu socjalnego i łazienki w budynku ILIM. Wykonawca będzie realizował prace zgodnie z projektem wykonawczym w oparciu o zawartą umowę oraz terminy w niej zapisane.


Termin przesłania oferty:  12 września 2017 roku, do godz.: 9:00

Adres e-mail, pod który należy przesłać ofertę: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Szczegóły zaproszenia oraz załączniki: 

W oparciu o przeprowadzone postępowanie w wyznaczonym terminie: 12-09-2017 r. otrzymaliśmy jedną ofertę na wykonanie prac objętych postępowaniem:
GOTOMAL Jan Furmankiewicz - wartość oferty: 119999,52 zł netto

Oferta spełnia wskazane przez ILIM warunki oraz mieści się w wyliczonej wartości szacunkowej dla prac remontowych


 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
na wykonanie serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych central wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacji wraz z usługą pogotowia technicznego i usuwaniem awarii w budynkach Instytutu Logistyki i Magazynowania wraz z pogotowiem technicznym w przypadku awarii


Przedmiotem zamówienia jest realizacja serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych central wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacji w budynkach Instytutu Logistyki i Magazynowania wraz z usługą pogotowia technicznego i usuwaniem awarii.

Termin przesłania oferty:  5 maja 2017 roku, do godz.: 9:00

Adres e-mail, pod który należy przesłać ofertę:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Szczegóły zaproszenia oraz załączniki: 


 

© Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania | 2020

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj