Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-

Zamówienia w trybie PZP

KONTAKT Z KOMISJĄ PRZETARGOWĄ: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Przedmiot zamówienia Skład i druk czasopisma specjalistycznego LOGISTYKA (ISSN 1231-5478) w 2021 roku
Nr sprawy PRZ/00031/2020, nr BZP: 770305-N-2020
Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

11.01.2021 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert: 11.01.2021 r., godz.: 10:15
Przedmiot zamówienia Dostawa samochodów osobowych, w tym realizowana w formie wynajmu długoterminowego, na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz
Nr sprawy PRZ/00030/2020, nr BZP: 767804-N-2020
Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

NOWA DATA: 15.02.2021 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert: NOWA DATA: 15.02.2021 r., godz.: 10:15
Przedmiot zamówienia Sukcesywna dostawa etykiet samoprzylepnych, taśm termotransferowych oraz sprzętu ADC w roku 2021
Nr sprawy PRZ/00028/2020, nr BZP: 609295-N-2020
Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

20.11.2020 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert: 20.11.2020 r., godz.: 10:15
Przedmiot zamówienia Usługa świadczenia usług rekrutacyjnych do badań użytkowników www.Biznes.gov.pl
Nr sprawy PRZ/00025/2020, nr BZP: 602833-N-2020
Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

6.11.2020 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert: 6.11.2020 r., godz.: 10:15
Przedmiot zamówienia Dostawa oprogramowania dla Ł-ILiM w roku 2020
Nr sprawy PRZ/00023/2020, nr BZP: 600678-N-2020
Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

3.11.2020 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert: 3.11.2020 r., godz.: 10:15
Przedmiot zamówienia Dostawa technicznego sprzętu linii do montażu komponentów smd na powierzchni płytek obwodów drukowanych
Nr sprawy PRZ/00024/2020, nr BZP: 595712-N-2020
Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Termin składania ofert:

23.10.2020 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert: 23.10.2020 r., godz.: 10:15
Przedmiot zamówienia Dostawa oprogramowania dla projektów BIZGOV, KAP i PEF
Nr sprawy PRZ/00018/2020, nr BZP: 578672-N-2020 
Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

UWAGA, ZMIANY!

W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.  Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert:

4.09.2020 r., godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert: 4.09.2020 r., godz.: 10:15
Przedmiot zamówienia Dostawa sprzętu informatycznego dla Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania w ramach projektu BIZGOV, KAP i PEF
Nr sprawy PRZ/00016/2020, nr TED: 2020/S 159-387580   
Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty Postępowanie prowadzone jest na platformie: https://platformazakupowa.pl/pn/ilim_poznan
Termin składania ofert:

18.09.2020 r., godz.: 11:00

Termin otwarcia ofert: 18.09.2020 r., godz.: 11:30
© Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania | 2020

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj